Search
Close this search box.

biohiili

Mitä Biohiili on?

Helposti sanottuna: todellinen ihmeaine. 

Tarkemmin sanottuna:  Biohiili on biomassasta tuotettua hiiltä pyrolyysiprosessissa, joka tapahtuu  yli 350 asteen happiköyhissä olosuhteissa. Lopputuloksena on pinta-alaltaan erittäin suuri ja erittäin huokoinen, rakenteeltaan pysyvä, kestävä, sekä ulkonäöltään upean kiiltävä ja pikimusta. 

Kasvit saavat energiaa kirkkaasta auringosta, mutta biohiili avustaa ravinnon ja hapen saannissa. Biohiili pitää ravinteita ja vettä kuten sieni, sitoo toksiinit kuten suodatin, ja tarjoaa mikro-organismeille kodin maaperään mistä kaikki elämä alkaa ja mihin elämä perustuu. Luota Luontoon!

Miksi?

Biohiilen korkean pinta-alan (tuhansia neliömetriä grammassa) ja negatiivisen latauksen (kationinvaihtokapasiteetin) syystä biohiilellä on hyvä ravinteiden, ilman, ja mikro-organismien pidätyskyky ja nesteen imukyky. Biohiilen maanparannusvaikutus perustuu sen kykyyn lisätä mullan / maaperän ravinnepitoisuutta ja parantaa rakennetta. Hyödylliset maaperäeliöt, mm. mikrobit ja bakteerit viihtyvät biohiilessä. Biohiili mahdollistaa ilmareikiä mullassa ja täten varmistaa kasvien juurten hapen saantia. Biohiili pidättää ravinteita sekä vettä moninkertaisesti painoonsa nähden. Biohiili parantaa sekä kuivan hiekkapitoisen maaperän, että tiiviin kostean savipitoisen maaperän. Jopa sepelin voi saada kukkimaan biohiilen avulla.

Biohiilirikastettu Maaperä:

 • Vaatii vähemmän vettä, estää haihtumista sekä ravinteiden huuhtoutumista
 • Parantaa maan ravinnetilaa sitomalla ravinteita pitkäkestoisesti ja vähentämällä veteenliukenevia ravinnepäästöjä ja ravinnehukkaa; kasvit vaativat vähemmän lannoitusta sekä kalkitusta, ja pohjavesi pysyy puhtaampana
 • Parantaa maaperän rakennetta kestävästi lisäämällä kasvualustaan ilmavuutta, mikä helpottaa ja nopeuttaa itämistä sekä juuriston ja mykorritsan kasvua ja toimintaa. Tämä voi olla jopa tärkeämpää kuin lannoitus
 • Parantaa mikrobien olosuhteita ja elinmahdollisuuksia. Mikrobit parantavat maan rakennetta ja vapauttavat ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muotoon
 • Suojaa kasveja äkkinäisiltä sään muutoksilta mullan ekosysteemissä 
 • Mahdollistaa isompia, laadukkaampia ja maukkaampia satoja 
 • Vähentää happamuutta enemmän kuin muut orgaaniset materiaalit.
 • Sitoo haitallisia aineita 
 • Parantaa hiili-typpi suhdetta
 • On ympäristöystävällinen; vähentää ravinnehukkaa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilmasta sitomalla hiilidioksidia (CO2) tuhansiksi vuosiksi sekä myös  typpeä, esimerkiksi Typpioksiduulia (N20), Ammoniakkia (NH3), ja Metaania (CH4)

 

Mihin ja miten Biohiiltä käytetään?

Biohiiltä käytetään ensisijaisesti kasvualustan parantamiseen.

Sekoita biohiiltä maaperään levittämällä sitä maahan ja muokkaamalla se pintakerrokseen. On erittäin tärkeää lisätä runsaasti ravinteita ja vettä biohiilen levityksen yhteydessä, jotta biohiili ei ime ravinteita ja kosteutta ympäröivästä maaperästä ja näin pois kasvien ulottuvilta.

Biohiileen voi myös uuttaa/imeyttää luonnonmukaisia lannoitteita, mikrobiliuosta ja vettä esim. saavissa ennen levitystä.

Biohiilen lataaminen tapahtuu ehkä parhaiten kompostoinnin yhteydessä. Lisää biohiiltä puutarhakompostiin ja bokashi-keittiökompostoriin. Näin valmistunut kasvualusta on entistä parempaa ja rikkaampaa ja luo paremmat elinolosuhteet tärkeille maaperän mikrobeille.

Biohiiltä käytetään monissa kasvualustoissa: pellolla, kasvihuoneessa, perennapenkeissä, kesäkukkaistutuksissa, hautausmaalla, kukkapurkeissa jne. Biohiiltä voidaan käyttää myös katemateriaalina sekä sisällä että ulkona, sekä sitä voi kayttää huussikuivikkeen mukana hajujen sitomisen tehostajana. Biohiilen käyttö vesien puhdistajana luo myös monia mahdollisuuksia.

 

BioProffa Biohiili Nero 10L

 • käsittelemätön.
 • puhdasta, turvallista käyttää
 • sertifioitu